Aktuellt

LEI-nr krävs för innehav av aktier

Alla sammanslutningar som önskar köpa eller sälja börsnoterade aktier och vissa andra placeringar bör från och med årskiftet ha ett LEI-nr. Detta gäller också föreningar med mycket små aktieposter.Läs mera »
09.10.2017 kl. 15:54

Föreningsresursen informerar om dataskyddsreform

EU:s dataskyddsreform innebär stora förändringar i bestämmelserna om personregister. Alla föreningar med personmedlemmar kommer att beröras av reformen som träder i kraft år 2018.Läs mera »
26.09.2017 kl. 11:00

Nya direktiv om beskattning av talko och frivillig-verksamhet

Skatteverket har publicerat nya direktiv om hur bl.a. talko- och frivilligverksamhet beskattas. Direktivet behandlar också olika former av belöningar och ersättningar och hur de beskattas. Läs mera »
28.04.2017 kl. 13:02

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap.

Innehållet på Föreningsresursen, som utvecklats för finländska förhållanden, står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi". Bearbetningar eller derivativa verk får inte distribueras allmänt.
I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att skapa en egen webbplats eller egna kompendier/böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


Fortnox helpdesk

Kört fast med bokföringen?
Till helpdesk »


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »