Aktuellt

Nya direktiv om beskattning av talko och frivillig-verksamhet

Skatteverket har publicerat nya direktiv om hur bl.a. talko- och frivilligverksamhet beskattas. Direktivet behandlar också olika former av belöningar och ersättningar och hur de beskattas. Läs mera »
Publicerad 28.04.2017 kl. 13:02

Föreningsresursen informerar om dataskyddsreform

EU:s dataskyddsreform innebär stora förändringar i bestämmelserna om personregister. Alla föreningar med personmedlemmar kommer att beröras av reformen som träder i kraft år 2018.Läs mera »
Publicerad 28.04.2017 kl. 12:54

Bokföringsprogrammet Fortnox

Bokslutssäsongen är nu som livligast. Har du problem med Webbhusets Fortnox-bokföring? Läs mera »
Publicerad 16.02.2017 kl. 13:22

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap.

Materialet, som utvecklats för finländska förhållanden, står fritt till förfogande på denna webbplats. Vi ger dig också rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi". Bearbetningar eller derivativa verk får inte distribueras allmänt.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


Fortnox helpdesk

Kört fast med bokföringen?
Till helpdesk »


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »