Medlemsregister

Föreningars registreringa av sina medlemmar regleras i första hand av två lagar: Föreningslagen och Personuppgiftslagen från år 1999.

Enligt föreningslagen § 11 bör föreningens styrelse föra en förteckning över sina medlemmar. Minimikravet är medlemmens fullständiga namn och hemort.

OBS! Texten nedan föråldras snart. Från den 25.5.2018 måste EU:s GDPR-direktiv och den nya Dataskyddslagen beaktas vid uppgörandet av personregister. Se närmare information om GDPR här.

Enligt personuppgiftslagen (PuppL) bör bestämmelserna i personuppgiftslagen tillämpas på registrer med fysiska personer. Det gäller både medlemsregister och andra personregister, till exempel kundregister. Syftet med lagen är att skydda privatlivet samt att främja utvecklandet och iakttagandet av god informationshantering. Lagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter, både automatisk databehandling och manuell behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Lagen omfattar den verksamhet som idkas av myndigheter, företag, organisationer, andra samfund och privatpersoner.

Personuppgiftslagen tillämpas inte för behandling av personuppgifter som en privat person utför för uteslutande privata syften, till exempel en adressbok över sina bekanta.

Bland andra lagar som påverkar hanteringen av personuppgifter är:

  • lagen om integritetsskydd i arbetslivet
  • lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet.

Bekanta dig med lagarna på www.finlex.fi.

Den som ansvarar för att personuppgifterna behandlas på det sätt som lagen föreskriver är registeransvarig. Det kan till exempel vara en eller flere personer eller ett företag.

 

Läs mera

De personer som behandlar personuppgifter i föreningen rekommenderas att bekanta sig med bland annat följande broschyrer som getts ut av Dataombudsmannens byrå. Man kan beställa dem från Dataombudsmannens byrå i Helsingfors, tfn 010 366 6700 eller bekanta sig med dem på Dataombudsmannens webbsida www.tietosuoja.fi. Där finns information för både registeransvariga och för registrerade.

  • Fakta om dataskydd 2/2005 "En förenings medlemsförteckning och personuppgiftslagen"
  • Fakta om dataskydd 4/1999 "Personuppgiftslagen reglerar behandlingen om personuppgifter"
  • Fakta om dataskydd 2/1999 "Allmän upplysningsplikt enligt personuppgiftslagen"
  • Dataombudsmannens modell nr 1/2000 "Modell för analys av behandlingen av personuppgifter/registerfunktionerna för personregister"
  • Bra att veta 3/2004 "Gör upp en dataskyddsbeskrivning – hur man bör informera om behandlingen av personuppgifter vid planering och utfornining av nättjänster"

Rådgivning

Föreningslagen

Personuppgiftslagen

  • Dataombudmannens byrå: telefonrådgivning kl. 9-15 tfn 010 361 6670

Länkar