Nya direktiv om beskattning av talko och frivillig-verksamhet

28.04.2017 kl. 13:02
Skatteverket har publicerat nya direktiv om hur bl.a. talko- och frivilligverksamhet beskattas. Direktivet behandlar också olika former av belöningar och ersättningar och hur de beskattas.

Direktivet finns tillsvidare ännu enbart på finska.

En länk till pdf-versionen finns här:

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Yleishyodyllisten_yhteisojen_ja_julkisyh(42693)

Stefan Andersson