VIKTIGT MEDDELANDE TILL FORTNOX-BOKFÖRARE

04.01.2018 kl. 12:19
Bokföringsprogrammet Fortnox har en ny funktion som varnar för att ingående balans inte stämmer överens med utgående balans och frågar om man skall överföra balansen på nytt?

OBS!   

När bokföraren önskar ta ut en balansräkning (Funktionen Balansrapport) kan det dyka upp en ny frågeruta som påstår att ingående balans i det år man för tillfället jobbar med inte stämmer överens med föregående års utgående balans.

De som använder Webbhusets version av Fortnox och som anpassat för Finland bör här SVARA NEJ på frågan om man vill överföra balanser från föregående år.(I bifogade anvisning finns en bild).

Svarar man på den gröna knappen JA leder det till att programmet på nytt överför föregående års balanser. Det leder i sin tur till att balansen inte stämmer. Då måsta man igen rätta saldot på kontot 2200 som vid ett normalt årskiftesbyte. Se vid behov vår separata anvisning om årsbyte i Fortnox

OM du tryckt på JA och aktiva och passiva inte är i balans bör du alltså rätta saldot på kontot 2200 på nytt.

Svara gärna NEJ-FRÅGA INTE IGEN så frågar programmet inte detta fler gånger.

Problemet beror på att bokföringens resultat bokförs på ett annat sätt i Sverige och programmet antar att det är fel i balansen när vi rättat det enligt reglerna i Finland.

Stefan Andersson