Dataskyddslagen till Riksdagen

06.03.2018 kl. 13:39
Regeringen sände 1.3.2018 propositionen för ny dataskyddslag (RP 9/2018) till riksdagen. Dataskyddslagen ska komplettera EU:s allmänna dataskydds-förordning (GDPR), som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddslagen innehåller viktiga bestämmelser som föreningar bör känna till.

Några plock ur innehållet i lagförslaget:

  • Den föreslagna Dataskyddslagen är inte en självständig och samlad helhet utan den ska tillämpas parallellt med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). GDPR och Dataskyddslagen ersätter tillsammans den nuvarande personuppgiftslagen som upphävs då GDPR träder i kraft.
  • En tidigare version av lagen innehöll en nyttig formulering beträffande när det är lagligt att behandla personuppgifter. Den formuleringen (4§) har nu tyvärr inskränkts på ett sätt som inte kan tillämpas på det flesta föreningar.
  • I propositionen skrivs också att det är tillåtet att behandla personbeteckningar med den registrerades samtycke och under vissa andra förutsättningar som rätt långt motsvarar läget i den nuvarande personuppgiftslagen.

  • Genom dataskyddslagen införs också tystnadsplikt för den som behandlar personuppgifter och därigenom får reda på något som gäller en annan persons egenskaper, personliga förhållanden, ekonomiska ställning och så vidare.

Sebastian Gripenberg