Aktuellt

Ekonomistadga för föreningar

Har din förening någon ekonomistadga? I den framgår hur ekonomin ska skötas i föreningen, vilket är till hjälp för förtroendevalda men också för eventuella anställda.Läs mera »

Fonder i bokföringen?

Vill du lära dig mera om fonder i bokföringen? Vi har sammanställt ett material som du kan fördjupa dig om du vill veta mera om fonder.Läs mera »

Godkännande av bokslut på distans

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att godkänna och underteckna föreningens bokslut. Hur skall man göra om bokslutet godkänns på ett distansmöte?Läs mera »

Ekonomi

Här går vi igenom verksamhetsplan och budget, grunderna i bokföring och en kontoplan. Det finns information om bokslut med resultaträkning och balansräkning och vad man gör med det färdiga bokslutet och om hur verksamhetsgranskning och revision går till. Om föreningen är arbetsgivare finns här information om arbetsavtal, löner, arbetstider och arbetarskydd. Här finns också information om medelanskaffning och olika inkomstkällor för föreningen.