Medlemstidning

En medlemstidning utges 3 – 4 gånger per år eller maximalt månadsvis, vilket ger möjlighet till att olika teman kan behandlas djupare än i infobladet eller medlemsbreven. Medlemstidningens viktigaste uppgift är att skapa bakgrunden till organisationens eller gemenskapens olika händelser. Medlemstidningen förmedlar djupare och bredare information om organisationen till medlemmarna. Tidningens uppgift är att berätta:

 • vad som händer inom organisationen
 • vilka riktlinjerna är och hur framtiden ter sig
 • rapportera om verksamheten, dess utveckling och anpassning inom organisationen
 • bilda åsikter om ärenden, som berör verksamheten
 • presentera verksamheten, service, personer 
 • skapa bilden av organisationen
 • öka organisationens status i läsarnas ögon
 • sträva till att öka intresset för organisationen och dess verksamhet

Tidningen är en regelbundet utkommande publikation, som behöver kontinuitet for att få en egen profil. En förutsättning är att den fyller läsarnas informationsbehov. En dåligt gjord tidning blir oläst, oberoende av hur ofta den utkommer. En utgivningstäthet om 4-8 nummer per år, ibland oftare rekommenderas.

Om resurserna inte räcker till flere än 1-2 nummer per år kan det vara värt att utvärdera ifall en medlemstidning behövs överhuvudtaget: vilken information en tidning kan förmedla, som inte skulle nå fram på ett annat sätt. Kan tidningen ersättas med något annat media eller någon annan informationslösning, till exempel infobrev eller möten? Kan tidningen ersättas med en blogg som når fler, är lättare att uppdatera och inte kostar lika mycket? Eller når ni era medlemmar via andra kanaler, till exempel Facebook, så att tidningen är onödig?

Det kostar att trycka upp en tidning, men trots det finns det många fördelar med att disribuera en papperstidning. Den når alla, man kommer ihåg att läsa den även om man inte har tid genast man får den, övriga familjemedlemmar än föreningsmedlemman kanske läser den, den ger en bra bild av föreningen utåt till bland annat potentiella medlemmar och finansiärer eller sponsorer.

En medlemstidning bör ha en redaktionspolitik, som anger målsättningarna och riktlinjerna för tidningen. Detta utgör grunden för utvärdering och utveckling.

Fastställ följande:

 • målgrupperna – för vem görs tidningen och når den målgrupperna? Om tidningen har flera målgrupper, fastställ vilka som är viktigast för att undvika att resultatet blir en sillsallad.
 • Verksamhetslinje dvs. tidningens huvuduppgift
 • karaktär, skall tidningen verka som nyhetsförmedlare, redogöra för bakgrunden till verksamheten eller något annat.
 • innehållet och deras tyngdpunkter till exempel:
  • nyhets- och aktualitetsmaterial
  • bakgrunder och åsikter
  • utredning av verksamheten och utveckling
  • personintervjuer
  • åsiktsbildande artiklar (ledare, kolumner etc.)
  • expertartiklar
  • standardspalter och avdelningar
 • Vid utveckling av en ny medlemstidning fastställ:
  • utgivningstäthet och tidtabell
  • sidantal
  • storlek, färg och andra detaljer rörande layout
  • illustrering
  • upplaga
  • distribution
  • tryck
  • budget
  • redaktion
  • medhjälpare