Webbsidor

Föreningens webbplats är en viktig informationsförmedlare både internt och externt. Föreningens webbsidor fungerar som ett skyltfönster utåt och har en viktig roll bland annat då det gäller medlemsvärvning. Föreningens webbsidor ger en komprimerad bild av föreningen, dess verksamhet och värden. Det är viktigt att överväga vilka egenskaper man främst vill föra fram. Detta utgör grunder för hur webbsidorna planeras och byggs upp.

Tänk på att

  • det första intrycket är viktigt, sidorna skall vara klart upplagda och intressanta
  • sidorna skall vara lätta att överblicka, använd rubriker och ingresser
  • texten skall vara lättläst och koncis
  • sidorna skall vara lätta att använda
  • helheten bör vara logisk

Det är viktigt att uppdatera webbsidorna regelbundet. En webbsida som innehåller föråldrad information ger ett dåligt intryck av föreningens verksamhet. Det är alltså bättre att upprätthålla webbsidor av mindre format med aktuella uppgifter än sidor med en stor mängd innehåll som det är arbetsamt att uppdatera. Eller kanske ni endast använder en blogg som informationskanal, eller en Facebooksida?

Texten skall vara kort, slående och lättläst. Texten indelas i korta stycken, som delas in med effektiva och beskrivande rubriker. Hämta fram de viktigaste sakerna först och använd gärna en kort och lockande inledning – ingress – som beskriver det centrala innehållet. Försök komprimera innehållet till små enheter. Det är svårt att överblicka långa texter och intresset slocknar hastigt. Dela upp de stora helheterna till flera sidor som länkas till andra sidor. Specialteman kan gärna byggas in som egna helheter inom hemsidan, ta detta i beaktande vid planeringen.

Ett centralt verktyg är länken, som styr läsaren till sidor som hänför sig till temat. När du lägger in en länk skall du tänka på att läsaren skall kunna förutse vart den leder. Länkarna skall vara lätta att särskilja från den övriga texten. Om föreningens hemsidor har länkar till utomstående sidor lönar det sig att regelbundet kontrollera att länkarna fungerar.

Facebook och sociala medier

Det lönar sig att finnas där målgruppen är. Vem vill ni nå? Finns de flesta på Facebook? En bra Facebooksida kan idag i många fall ersätta en webbplats.