Tillgänglighet i föreningen

Vem som helst kan bli intresserad av att delta i just din förenings verksamhet. Men kan vem som helst på riktigt delta? Att tänka igenom olika frågor kring tillgänglighet i föreningen kan betyda nya medlemmar och ett uppsving för verksamheten. Vem som helst kan också när som helst drabbas av en funktionsnedsättning.

Kom ihåg att en person med funktionsnedsättning är en individ, precis som alla andra. Om du känner dig osäker, fråga hen. Vad behöver personen hjälp med? I vilka situationer behöver hen hjälp? Var lyhörd och fundera tillsammans på lösningar – många saker som underlättar för en person med en funktionsnedsättning kan också göra föreningslivet lättare för alla andra medlemmar.

Fysisk tillgänglighet

  • Granska er verksamhetsomgivning. Vilka hinder finns där? Gör en plan för hur ni förbättrar den fysiska tillgängligheten. Allt behöver inte göras genast, kanske något kan göras i samband med nästa renovering?
  • Be om hjälp. Sakkunskap finns på olika håll, kontakta till exempel någon av handikapporganisationerna.
  • Se över belysningen. Är den tillräcklig? Kan trapporna märkas ut med större kontraster så de syns bättre? Hur ser skyltarna ut, är de tydliga och lätta att förstå?
  • Om det är möjligt att delta för alla så skriva ut det i informationen om evenemanget. Kommer man in med rullstol, finns det hörselslinga, hur hittar man till mötesrummet? Vem kan man ringa till för att kolla?
  • Använd mikrofon om det finns i större utrymmen. Många brukar säga, att jag har en så bärande stämma - jag hörs nog. Men det är behagligare att höra på ett föredrag av en som använder mikrofon och då hör alla. 

Social och psykisk tillgänglighet

Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk tillgänglighet, även om det i många fall kan vara det fysiska som hindrar någon från att delta.

  • Hur välkomnar ni medlemmar, både nya och gamla? Känner alla sig välkomna?
  • Tänk igenom vilka normer som råder i föreningen. Vilka får komma till tals, vilka har fördelar i föreningen, vilka känner sig bekväma i föreningen? Att göra en normgranskning kan vara väldigt nyttigt.
  • Hur fattas beslut i föreningen? Får alla på riktigt vara med och påverka och säga sin åsikt?
  • Hur informerar ni om er verksamhet? Är er webbplats tillgänglig även med olika hjälpmedel?
  • När, var och hur hålls era möten? Känner alla sig trygga och bekväma?


Tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Om er verksamhet är så trevlig och givande, varför ska bara vissa människor få delta? Eller omvänt, hur känns det den dagen du råkar ut för en olycka och inte längre kan delta i föreningens verksamhet för att du helt enkelt inte kommer in i lokalen?

 

Läs mera

Att möta en synskadad
Samtal med en hörselskadad