Frågelådan

På den här sidan finns ofta ställda frågor och svar som handlar om föreningskunskap. Kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga här. 

 

Föreningens fo-nummer

Sedan hösten 2019 används endast fo-numret som kännetecken på registrerade föreningar. Föreningsregisternumret har tagits ur bruk.Läs mera »
12.02.2020 kl. 15:03

Namntecknare i föreningen

Det finns flera sätt att representera föreningen i officiella sammanhang och vid införskaffandet av varor och tjänster.Läs mera »
01.03.2018 kl. 09:02

Godkänna bokslut

Vem skall godkänna föreningens bokslut? Den gamla eller den nya styrelsen?Läs mera »
16.01.2017 kl. 13:00

Belöningar i föreningar

I slutet av året vill många föreningar tacka sina anställda eller förtroendevalda för deras insatser för föreningen. Skatteverket ställer dock vissa villkor på skattefria gåvor och belöningar.Läs mera »
16.12.2016 kl. 14:25

Ordförandes rösträtt på föreningens möte

Ett föreningsmöte kan ledas av en mötesordförande som inte är medlem i föreningen. Vad innebär det i praktiken?Läs mera »
15.06.2016 kl. 09:30

Justering av protokoll

Vad händer om protokolljusteraren vägrar att underteckna ett protokollLäs mera »
26.01.2016 kl. 14:25

Försenat möte?

Ibland händer det att föreningens styrelsen inte sammankallar föreningens årsmöte i tid. Vad händer då?Läs mera »
06.03.2015 kl. 15:13

Ajournera eller avbryta föreningsmöte

Ibland är man tvungen att avbryta ett föreningsmöte. T.ex. då man inte hittar tillräckligt många kandidater för alla styrelseposter. Hur skall man göra då?Läs mera »
04.12.2014 kl. 13:16

Jäv för verksamhetsgranskare

När är man jävig som verksamhetsgranskare?Läs mera »
07.04.2014 kl. 15:37

Kan en förening gå med vinst?

Vad händer om föreningen visar upp ett stort överskott i bokslutet?Läs mera »
03.12.2013 kl. 16:53

Styrelseledamot avgår

Vad göra om en på höstmötet vald styrelseledamot vägrar delta i styrelsemötet?Läs mera »
22.01.2013 kl. 16:16

Bokföraren insjuknar

Föreningens bokförare har insjuknat och får inte bokslutet klart i tid. Vad göra?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:17

Tidpunkt för granskning

När skall revisorerna eller verksamhetsgranskarna granska bokföringen och bokslutet?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:16

Tidpunkt för bokslut

I föreningens stadgar sägs att föreningens års- eller vårmöte skall hållas senast inom maj månad. Men skall inte föreningens bokslut vara färdigt inom april?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:13

Styrelsens storlek

Vår förening har svårt att hitta tillräckligt många intresserade för styrelsen. Kan föreningens möte skära ned antalet ledamöter i styrelsen och genast välja en mindre styrelse?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:13

Revisor och/eller verksamhetsgranskare

Kan en förening ha både revisor och verksamhetsgranskare?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:12

Antal verksamhetsgranskare

Hur många revisorer/verksamhetsgranskare skall en förening ha? Kan en förening ändra antalet revisorer eller verksamhetsgranskare samt deras suppleanter?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:11

Verksamhetsledaren som sekreterare

Måste föreningens verksamhetsledare vara sekreterare i styrelsen?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:09

Ingen styrelse?

Vad händer om hela styrelsen i en förening avgår och man inte lyckas välja en ny?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:08

Sektioners rätt att bestämma själv

Vi har en ny sektion under en registrerad förening. Men vi är lite på det olklara hur mycket rättigheter en sektion har att besluta om? Och hur man i praktiken skall sköta om ekonomin och hur mycket beslutande rätt en sektion har?Läs mera »
19.11.2012 kl. 12:06