Ingen styrelse?

19.11.2012 kl. 12:08
Vad händer om hela styrelsen i en förening avgår och man inte lyckas välja en ny?

Den gamla styrelsen är ansvarig tills en ny utsetts. Om inte man inte lyckas få en ny styrelse trots flera försök återstår bara att upplösa föreningen.

I Föreningslagen § 35 står det entydigt att en förening måste ha en styrelse. Därför är alltid senast valda styrelse ansvarig. Föreningen kan också vara i malpåse. Men också då måste den gamla styrelsen forsättningsvis ordna de årsmöten som nämns i stadgarna.