Verksamhetsledaren som sekreterare

19.11.2012 kl. 12:09
Måste föreningens verksamhetsledare vara sekreterare i styrelsen?

Föreningens styrelse kan vanligen fritt ordna protokollföringen hur den vill, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar vem som skall föra protokoll på styrelsens möten. Men det brukar det i allmänhet inte göra.

Ofta anges i stadgarna bara vem som skall fungera som sekreterare på årsmöten. Styrelsen kan egentligen be vem som helst att föra protokoll över mötet.

Lägg märke till att det är mötets ordförande som i första hand är ansvarig för protokollet. Om protokollförare och ordförande är oense om vad man beslutit på mötet så är det i första hand mötesordförandes åsikt som gäller. Ordförande skall således först underteckna protokollet, sedan protokollföraren.

Märk också skillnaden mellan begreppen sekreterare och protokollförare. Att vara styrelsens sekreterare innbär ofta mycket mer än att föra protokoll. En sekreterare bereder ju också ärenden samt verkställer styrelsens beslut, ansvarar för medlemsregister och så vidare. Sekreteraren kan förstås samtidigt vara protokollförare på olika möten. Men sekreteraren måste alltså inte vara protokollförare.