Styrelsens storlek

19.11.2012 kl. 12:13
Vår förening har svårt att hitta tillräckligt många intresserade för styrelsen. Kan föreningens möte skära ned antalet ledamöter i styrelsen och genast välja en mindre styrelse?
Om det inte i föreningens stadgar nämns att styrelsens storlek fastslås på varje valmöte kan man inte utan stadgeändring ändra på styrelsens storlek. Först efter det att föreningsregistret godkänt stadgeändringen får man välja en styrelsen enligt de nya stadgarna.