FO-nummer

19.11.2012 kl. 12:15
Måste en registrerad förening ha fo-nummer?

Fo-nummer är en nummer som patent-och registerstyrelsen tillsammans med skatteverket ger åt bland annat alla företag. Också stiftelser måste ha ett fo-nummer. Föreningar behöver fo-nummer endast om de har verksamhet som skall anmälas till skatteverket.

För registrerade föreningar är föreningsregisternumret viktigare eftersom det ger föreningen rättsförmåga. I praktiken har det blivit allt besvärligare att klara sig utan fo-nummer för föreningar. Många datasystem kräver fo-nummer. Och trots att föreningen inte betalar löner eller andra ersättningar som skall anmälas till skatteverket kan fo-numret behövas för att motta ett understöd av en fond. Understödsbeviljande fonder bör nämligen till skatteverket anmäla alla stödmottagere som erhåller över 1500 euro. Det lyckas inte utan fo-nummer. Fo-nummer söks av Patent- och registerstyrelsen. Se närmare på prh.fi.