Styrelseledamot avgår

22.01.2013 kl. 16:16
Vad göra om en på höstmötet vald styrelseledamot vägrar delta i styrelsemötet?

Ibland händer det att föreningar i styrelsen väljer in medlemmar som inte tillfrågats på förhand. Eller att en medlem som tidigare ställt upp fått varaktigt förhinder och inte längre kan delta i föreningens styrelse.

Ingen kan tvinga någon att ställa upp i styrelsearbetet. I enlighet med grundlagens föreningsfrihet är det också alltid frivilligt att åta sig uppdrag. Och man kan i princip sluta när som helst. Men vill man avgå ur styrelsen är det förstås korrekt att tydligt meddela om detta och inte bara bli borta.

För föreningen gäller det då att välja en ny styrelseledamot i stället för den som avgått. Finns det suppleanter så fylls ju platserna i första hand upp med dem till en ny ordinarie blivit vald. Men först kan man kolla föreningens stadgar. Om där finns något om vad föreningen bör göra när någon avgår ur styrelsen så är det förstås bara att följa stadgarna.  Annars kan fyllnadsval hållas t.ex. på föreningens vårmöte. Har föreningen bara ett årsmöte kan man överväga att sammankalla till ett extra föreningsmöte. Särskilt om föreningens ordförande avgår är det skäl att välja ny så snabbt som möjligt.