Bikostnader 2015

04.12.2014 kl. 12:51
På lönerna baserade avgifter har fastställts för år 2015

Pensionsavgiften är år 2015 i medeltal 24 procent av lönen. Av denna avgift står löntagaren själv för 5,70 procent och med 7,05 procent om man fyllt 53 år.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie blir 0,80 procent medan arbetstagarens andel blir 0,65 procent.

Socialskyddsavgiften för arbetsgivaren sjunker till 2,08 procent.