Inkomstregistret

25.01.2019 kl. 17:17
Principerna för anmälning av löner, förskottsinnehållning och personalförsäkringar har förnyats från början av år 2019.
Noggranna direktiv finns på skatt.fi, inkomstregistret.fi och hos försäkringsbolagen.

Bl.a. måste lönerna anmälas till registret inom 5 dagar efter utbetalningen. Medan hela månadens löner som utgör grund för sjukförsäkringspremien anmäls med en sk andra anmälan senast den 5. följande kalendermånad. Personalförsäkringarna kommer också att faktureras månatligen baserat på exakt utbetald lönesumma.

Utförlig information finns på inkomstregistret.fi