Medlemsregister

Enligt föreningslagen § 11 bör föreningens styrelse föra en förteckning över sina medlemmar. Minimikravet är medlemmens fullständiga namn och hemort.

Från och med den 25.5.2018 måste EU:s GDPR-direktiv och den nya Dataskyddslagen beaktas vid uppgörandet av personregister. Se närmare information om GDPR här.

Bland andra lagar som påverkar hanteringen av personuppgifter är:

  • lagen om integritetsskydd i arbetslivet
  • lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet.

Bekanta dig med lagarna på www.finlex.fi.

Den som ansvarar för att personuppgifterna behandlas på det sätt som lagen föreskriver är registeransvarig. Det kan till exempel vara en eller flera personer eller ett företag.

 

Rådgivning

Föreningslagen

Personuppgiftslagen

  • Dataombudmannens byrå: telefonrådgivning kl. 9-15 tfn 010 361 6670

Länkar