Aktuellt

Dataskyddslagen till Riksdagen

Regeringen sände 1.3.2018 propositionen för ny dataskyddslag (RP 9/2018) till riksdagen. Dataskyddslagen ska komplettera EU:s allmänna dataskydds-förordning (GDPR), som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddslagen innehåller viktiga bestämmelser som föreningar bör känna till. Läs mera »
06.03.2018 kl. 13:39

Dataskyddsreformen

SFV har samlat en kortfattad information om det viktigaste små föreningar bör veta om ändringarna i dataskydds-lagen som en följd av EU:s allmänna dataskyddsförord-ning GDPR. Den träder i kraft den 25 maj 2018Läs mera »
08.02.2018 kl. 11:48

Bokslutstips för föreningar

Senaste justering av bokföringslagen förde med sig några förändringar som föreningar borde beakta i sitt bokslut.Läs mera »
23.01.2018 kl. 14:30

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap.

Innehållet på Föreningsresursen, som utvecklats för finländska förhållanden, står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi". Bearbetningar eller derivativa verk får inte distribueras allmänt.
I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att skapa en egen webbplats eller egna kompendier/böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


Fortnox helpdesk

Kört fast med bokföringen?
Till helpdesk »


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »