Arkivering

Vad ska en förening arkivera? Hur länge ska olika dokument förvaras och var ska dokumenten förvaras? Vad gör man med föreningens arkiv om föreningen upphör? På den här sidan hittar du alla våra artiklar om arkivering.

Varför ska man spara och arkivera gamla papper?

Informationen som uppstår i en förening till följd av dess verksamhet är så kallad funktionell information. Den är en viktig källa för funktionärerna då föreningen ordnar verksamhet. Informationen har bevisvärde och således har den juridisk betydelse. Även för vetenskaplig forskning är den betydelsefull.Läs mera »

Vad ska man arkivera?

Spara de dokument som föreningen själv har producerat.Läs mera »

Förvaringstider för dokument

Hur länge ska olika dokument förvaras i en förening?Läs mera »

Hur ska man arkivera?

Förvara och sätt de handlingar som uppkommer i den dagliga verksamheten genast i en sådan ordning att arkiveringen går lätt och smidigt.Läs mera »

Vad gör man med arkivet när föreningen upphör?

Kontrollera i föreningens stadgar om det står vad som ska göras med arkiverat material.Läs mera »

Arkivera rätt

Information har en livscykel. Den sträcker sig från upprättande / mottagande av information och via olika behandlingsskeden, till varaktig förvaring eller gallring. Arkiveringen av information börjar i arbetsrummet i samma ögonblick som man skriver eller tar emot en handling.Läs mera »