Sök

Modellarbetsavtalen har uppdaterats

Föreningsresursen har tre modeller för arbetsavtal, dessa har uppdaterats av en juristbyrå.Läs mera »
13.10.2023 kl. 12:57

Arbetsavtal

Det finns tre olika modellarbetsavtal. Läs mera »
13.10.2023 kl. 10:00

Bokföring i mindre föreningar

I mindre föreningar kan man nu förenkla bokföringen från och med de räkenskapsperioder som börjar efter 1.7.2023.Läs mera »
11.09.2023 kl. 15:25

Varför mäta effekter?

Effektmätning handlar om att mäta förändring. Utan effektmätning är det svårt att lyckas eftersom ni inte vet om ni nått målen och om era insatser haft önskad effekt. Det är också svårt att misslyckas eftersom ni inte heller vet huruvida ni inte nått målen och de önskade effekterna. Om ni vid effektmätningen konstaterar att ni inte nådde ända fram kan ni ändå fira insikterna som kommer ur reflektionen kring varför effekten inte nåddes. Läs mera »
30.06.2023 kl. 10:44

Överföring av kunskap inom föreningen

En fråga som föreningsaktiva ställer med jämna mellanrum är hur man för över kunskap inom föreningen. Ett styrelsetestamente eller specifikt testamente för styrelsens olika poster har blivit vanligare inom föreningarna.Läs mera »
14.06.2023 kl. 09:06

Engagera unga i föreningen

Projektet Unga har ordet har gett ut en handbok "Engagera unga i föreningen". Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:57

Skattefria ersättningar?

Ingenting hindrar föreningar från att betala för tjänster eller ge förmåner till de föreningsaktiva. Men löner och förmåner är alltid skattepliktig inkomst för mottagaren. Läs mera »
22.02.2023 kl. 13:52

Ändringar i Föreningslagen

Riksdagen har i början av februari godkänt några ändringar i Föreningslagen och de trädde i kraft 8.2.2023.Läs mera »
16.02.2023 kl. 08:44

Strategihus

Strategihuset består av fyra delar: syfte, omgivning, egen förening och vision. På ett enkelt sätt kan styrelsen i en förening jobba fram en strategi för föreningen utgående från strategihuset.Läs mera »
01.02.2023 kl. 13:13

Handböcker

Här finns länkar till handböcker som kan vara intressanta för din förening.Läs mera »
03.05.2023 kl. 15:35