Sök

Föreningsmöten

Det lagstadgade föreningsmötet kallas ofta i föreningarnas stadgar för årsmöte, vår- och höstmöte eller valmöte.Läs mera »
12.09.2022 kl. 21:00

Närvarorätt, rösträtt och frågerätt vid föreningsmöte

En medlem i en förening har närvarorätt och frågerätt på ett föreningsmöte, däremot behöver medlemmen inte alltid ha rösträtt.Läs mera »
12.09.2022 kl. 18:00

Ansvarsfördelning under föreningsmöte

Vad har mötesordföranden för uppgift under föreningsmötet? Vad har övriga mötesdeltagare för uppgifter under föreningsmötet?Läs mera »
12.09.2022 kl. 16:00

Möteskallelse

För att informera medlemmarna om att ett möte kommer att hållas sänder man i god tid ut en möteskallelse.Läs mera »
12.09.2022 kl. 14:00

Föredragningslista

Föredragningslistan är en förteckning över de ärenden som ska behandlas på ett möte. Läs mera »
12.09.2022 kl. 12:00

Mötets gång

Föredragningslistan följs under mötet och ärendena behandlas i den ordning de finns på listan, ifall mötet inte annat besluter. Mötet börjar med inledande åtgärder. Därpå följer meddelanden, ärenden som det fattas beslut om, det vill säga orsaken till att mötet hålls, övriga ärenden och till sist avslutande åtgärder.Läs mera »
12.09.2022 kl. 10:00

Protokoll

Föreningslivets historia skrivs i form av protokoll. Den som skriver protokollen gör alltså en gärning för historieskrivningen. Protokollen har också en juridisk funktion.Läs mera »
12.09.2022 kl. 08:00