Sök

Strategihus

Strategihuset består av fyra delar: syfte, omgivning, egen förening och vision. På ett enkelt sätt kan styrelsen i en förening jobba fram en strategi för föreningen utgående från strategihuset.Läs mera »
01.02.2023 kl. 13:13

Budget

För varje verksamhetsår uppgörs en verksamhetplan och en budget.Läs mera »
08.12.2022 kl. 14:09

Årsklocka

28.11.2022 kl. 14:51

Byaplanering

Byaplanering är en demokratisk process där målet är att engagera alla invånare i utvecklingen av byn. Man planerar några år framåt och säger vad man vill göra under de kommande åren i byn; vad man skall satsa på och vad man vill att skall hända i byn.Läs mera »
26.09.2022 kl. 23:00

Brainstorming

Brainstorming är en idégenereringsmetod som syftar till att hitta nya idéer och utveckla kreativt tänkande. Metoden har som syfte att tanka av deltagarna deras idéer. Läs mera »
26.09.2022 kl. 22:00

Fokusgrupp

En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att gemensamt fokusera på en fråga. De kan träffas en gång eller flera, beroende på frågans art.Läs mera »
26.09.2022 kl. 21:00

Föreningskompassen

Du analyserar föreningen tillsammans med de andra medlemmarna i din styrelse utgående från 14 indikatorer som berör föreningens administration, ekonomi, aktiviteter och uppföljning av målsättningar.Läs mera »
26.09.2022 kl. 20:00

Framtidsdialog

Syftet med framtidsdialogen är att identifiera omvärldsutmaningar, problem, visioner, strategier och aktiviteter.Läs mera »
26.09.2022 kl. 19:00

Framtidsverkstad

Framtidsverkstad är en metod som går att förverkliga på några diskussionsträffar. Det som gör den lite speciell är att diskussionen startar utifrån gruppens nuvarande problem. Det betyder att en framtidsverkstad inte går att genomföra i ett sällskap med nöjda människor.Läs mera »
26.09.2022 kl. 18:00

Mindmap

Mindmap (tankekarta) är egentligen ett sätt att strukturera upp en fråga, en verksamhet eller ett problem. Det är ett bra verktyg för planering; en visuell metod som ger en bra översikt över frågan.Läs mera »
26.09.2022 kl. 16:00