Sök

Behöver vår förening ha försäkringar?

Med jämna mellanrum får vi frågan om föreningen behöver ha några försäkringar. Det avgörande är vilken verksamhet som föreningen har samt om föreningen äger egendom. Även om föreningen har försäkringar, kan det löna sig att träffa en representant för försäkringsbolaget för att uppdatera försäkringarna, men också ta offerter för att jämföra priser med andra aktörer. Läs mera »
10.06.2024 kl. 14:54

Vet du om din förening borde ansluta sig till öppenhetsregistret? 

Varje förening eller organisation som bedriver lobbning är skyldig att anmäla sin påverkanskommunikation till öppenhetsregistret. Om lobbningen (påverkanskommunikationen) omfattar högst fem enskilda kontakter under ett kalenderår är den småskalig och då behöver verksamheten inte anmälas.  Läs mera »
16.05.2024 kl. 12:33

Gör upp en hållbarhetsplan för er förening!

Nu finns en modell för hur föreningen kan göra upp en hållbarhetsplan. Hållbarhetsplanen är ett dokument som ni kan presentera till medlemmar och finansiärer, men det är också ett verktyg som används internt för att påminna om era värderingar och en kom ihåg lista när ni planerar exempelvis evenemang eller införskaffningar.Läs mera »
16.04.2024 kl. 14:38

Från bokslut via granskning till ansvarsfrihet

I dessa tider är det igen många kassörer och bokförare som kämpar med föreningens bokföring och bokslut för föregående kalenderår. Vi påminner därför om vissa lagstadgade processer då föreningen ska behandla och godkänna sitt bokslut inklusive verksamhetsberättelse.Läs mera »
20.02.2024 kl. 15:12

Hur framtidssäkra organisationen/föreningen?

Här ger Silvia Kakembo och Ofelia Daun från PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion sina fem bästa tips för att framtidssäkra organisationen/föreningen.Läs mera »
14.02.2024 kl. 10:42

Vem har tillgång till information i en förening?

En fråga som ofta dyker upp i föreningar är vem som har tillgång till en viss typ av information. Typfallet är förmodligen en medlem som ber om att få se ett styrelseprotokoll. Vi ska försöka reda ut de vanligaste fallen.Läs mera »
11.12.2023 kl. 10:01

Modellarbetsavtalen har uppdaterats

Föreningsresursen har tre modeller för arbetsavtal, dessa har uppdaterats av en juristbyrå.Läs mera »
12.12.2023 kl. 09:58

Bokföring i mindre föreningar

I mindre föreningar kan man nu förenkla bokföringen från och med de räkenskapsperioder som börjar efter 1.7.2023.Läs mera »
11.09.2023 kl. 15:25

Varför mäta effekter?

Effektmätning handlar om att mäta förändring. Utan effektmätning är det svårt att lyckas eftersom ni inte vet om ni nått målen och om era insatser haft önskad effekt. Det är också svårt att misslyckas eftersom ni inte heller vet huruvida ni inte nått målen och de önskade effekterna. Om ni vid effektmätningen konstaterar att ni inte nådde ända fram kan ni ändå fira insikterna som kommer ur reflektionen kring varför effekten inte nåddes. Läs mera »
30.06.2023 kl. 10:44

Överföring av kunskap inom föreningen

En fråga som föreningsaktiva ställer med jämna mellanrum är hur man för över kunskap inom föreningen. Ett styrelsetestamente eller specifikt testamente för styrelsens olika poster har blivit vanligare inom föreningarna.Läs mera »
14.06.2023 kl. 09:06