Aktuellt

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Den som betalar löner är ju tvungen att ha en lagstadgad olycksfallsförsäkring. I samband med denna försäkring har också arbetslöshetsförsäkringspremierna indrivits via det skadeförsäkringsbolag man valt. Läs mera »
28.11.2012 kl. 11:54

Momsfriheten i föreningar

Våren 2011 initierade Finlands svenska ungdomsförbund ett upprop till EU för att bevara momsfriheten för föreningar i Finland. Enligt en tolkning i EU stred ju momsfriheten för föreningar i Finland mot EU:s momsdirektiv vilket kunde leda till att alla föreningar måste momsregistrera sig.Läs mera »
28.11.2012 kl. 11:42

Verksamhetsgranskare 2012

Föreningsresursen påminner om att att många föreningar nu bör ändra termen revisor till verksamhetsgranskare. Om föreningen väljer revisor väljer man en auktoriserad sådan, till exempel CGR- eller GRM-revisor.Läs mera »
28.11.2012 kl. 11:41

Om Föreningsresursen

 

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap. För besökare från Sverige framhåller vi att innehållet gäller finländska förhållanden.

Innehållet på Föreningsresursen står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din förening/organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi".
Materialet är inte public domain. Bearbetningar eller derivativa verk inte får distribueras eller säljas allmänt. I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att till exempel skapa en egen webbplats eller egna kompendier eller böcker av materialet.

Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på SFV. Vi strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men inga utfästelser ges gällande giltighet: webbplatsen kan inte betraktas som juridisk rådgivning. I knepiga föreningsjuridiska fall skall du alltid bekanta dig med föreningslagen eller vända dig till en jurist.

Frågelådan

Ställ frågor eller läs andras frågor och svar.
Till frågelådan »

Föreningskunskap på fem minuter

Vet du inte var du ska börja?
Börja här »


Fortnox helpdesk

Föreningsresursen har upphört med
sitt stöd för bokföringsprogrammet.


 


Understödsansökningar i föreningar

PDF med råd och tips hur man ansöker om understöd.
Ladda ner »