Kompletterad information om GDPR

27.04.2018 kl. 10:51
SFV har publicerat mera information om EU:s dataskyddsreform. Ny är informationen om vad artikel 13 innebär och en modell för hur föreningarna kan beskriva sitt dataskyddsarbete.

Alla som behandlar personuppgifter är under EU:s dataskyddsförordning (GDPR) skyldiga att ge information enligt artikel 13 när personuppgifter samlas in. Det gäller också föreningar, exempelvis i samband med medlemsregistret. På föreningsresursen finns nu en enkel översikt av vad artikel 13 innebär och vad det lönar sig att tänka på när föreningen sammanställer sin information.

Vår GDPR-information hittas under Adminstration och Personuppgifter