Föreningsmöten och Coronaviruset (uppdaterad)

12.03.2020 kl. 18:39
Många föreningar har kallat till års- eller vårmöten i mars och april. Kan man inhibera eller flytta framåt föreningens stadgeenliga möte?

Föreningsmöten (vårmöte, årsmöte etc) skall enligt föreningslagen hållas vid den tidpunkt som nämns i stadgarna. Ibland är detta inte möjligt. Coronaviruset och den pandemi det har orsakat har medfört att många föreningar överväger ifall de stadgeenliga mötena alls kan hållas. Myndigheterna har dessutom förbjudit sammankomster på över 10 personer. Detta förbud gäller också för föreningar.

De nuvarande restriktionerna innebär alltså att föreningar som rimligen kan anta att föreningsmötet samlar över 10 personer måste skjuta upp mötet. 

Styrelsen måste fatta beslut om att skjuta upp mötet (beslutet kan fattas på distans). Det rekommenderas att styrelsen omgående meddelar föreningens medlemmar tydligt och klart att mötet flyttas på grund av myndigheternas restriktioner samt risken för smittspridning och att mötet kommer att hållas så fort det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna. I detta skede är det svårt att uppskatta ifall de nuvarande begränsningarna fortsätter också efter den 13 april 2020, som tillsvidare är slutdatumet, men styrelsen gör bäst i att beakta den risken. 

Meddelandet till medlemmarna skall förmedlas på samma sätt som stadgarna föreskriver att föreningsmötet sammankallas, men det är givetvis bäst att använda sig av alla kommunikationskanaler som föreningen har tillgång till (e-post, webbsida, Facebook, andra sociala medier etc.). 

Distansdeltagande i föreningsmöten är enbart möjligt ifall det tillåts i föreningens stadgar. Styrelsemöten kan dock fritt ordnas på distans (med telefon, skype, e-post etc.).