Godkänna bokslut

26.09.2022 kl. 15:00
Bokslutet godkänns och undertecknas av föreningens sittande styrelse.

Dessutom ska föreningens verksamhetsledare eller annan ledande funktionär underteckna bokslutet. Styrelsen för det verksamhetsår som godkänns är ansvarig för verksamheten och resultatet.

Bokföraren brukar endast underteckna balansspecifikationen om inte hen också sitter i föreningens styrelse.

Efter styrelsens behandling överlämnas bokslutet till föreningens revisorer eller verksamhetsgranskare som riktar sin berättelse till föreningens medlemmar. Granskarnas utlåtande antecknas för kännedom på föreningsmötet.