Förvaring av bokföringsmaterial

26.09.2022 kl. 13:00
Verifikaten ska enligt bokföringslagen bevaras minst sex år efter bokslutet medan bokföringsböckerna ska bevaras minst tio år efter räkenskapsperioden. I balansboken antecknas var bokslutshandlingarna förvaras.

Notera dock att om man får EU-stöd kan EU kräva att alla verifikat bevaras minst sex år efter EU-programperiodens slut.

Det är också möjligt att bevara verifikat och dag- och huvudbok enbart elektroniskt. Detta gäller också i princip balansboken. Men villkoret är att det måste undertecknas av styrelsen och revisorer eller verksamhetsgranskare. Om inte underskriften kan ske elektroniskt måste det också finnas en utskrift på papper.

Enligt bokföringslagen ska man också förvara verifikat som hör till bokslutsbilagorna.