GRUNDERNA

Vad är skillnaden mellan en registrerad och en oregistrerad förening? Vem fattar beslut i föreningen? Vilken information finns i stadgarna? Hur upplöser man en förening? Vilka skyldigheter och rättigheter har medlemmarna? 

Frågorna är många – vi har svaren. Här har vi samlat artiklar om grunderna i föreningsverksamheten.

Har du en fråga du inte hittar svar på? Skicka in den till oss!

 

Vad gör föreningen om inga utomstående kommer på föreningsmötet?

Kan föreningsmötet bevilja sig själv ansvarsfrihet?Läs mera »

Vill du grunda en ny förening?

Vem som helst får grunda en förening i Finland. Det behövs tre personer och ett gemensamt intresse.Läs mera »

Registrerad eller oregistrerad förening?

Vad är skillnaderna mellan en registrerad förening (r.f) och en oregistrerad förening? Läs mera »

Stadgarna styr föreningens verksamhet

Är du osäker på något som gäller din förening ska du börja med att läsa föreningens stadgar.Läs mera »

Medlemmar – rättigheter och skyldigheter

I föreningens stadgar nämns vem som kan bli medlem i föreningen.Läs mera »

Vem fattar beslut i föreningen?

Medlemmarna har rätt att fatta beslut på föreningens möten som sammankallats enligt bestämmelserna i föreningens stadgar.Läs mera »

Upplösa en förening

En förening vars verksamhet har upphört kan på medlemmarnas initiativ upplösas. En förening kan också upplösas med domstolsbeslut. Föreningsregistret kan upplösa föreningar som inte hört av sig till registret på 20 årLäs mera »

Kan man sammanslå två föreningar?

Antingen grundar man en helt ny förening, eller så upplöser man den ena föreningen och fortsätter verksamheten i den andra föreningen.Läs mera »