Ekonomi

En av grundpelarna i föreningen är ekonomin. Här går vi igenom verksamhetsplan och budget, grunderna i bokföring och en kontoplan.

Du hittar också information om bokslut med resultaträkning och balansräkning, vad man gör med det färdiga bokslutet och om hur verksamhetsgranskning och revision går till.

Är din förening också en arbetsgivare? Här finns information om arbetsavtal, löner, arbetstider och arbetarskydd. Läs också om medelanskaffning och olika inkomstkällor för föreningen.

Verksamhetsgranskning och revision

Enligt Föreningslagen (FL) § 38 skall en förening ha verksamhetsgranskare om den inte har revisorer. Läs mera »

Penningtransaktioner

Vem sköter om betalningen av föreningens fakturor? Har föreningen en kontantkassa?Läs mera »

Föreningens inkomstkällor

Medlemsavgifter, bidrag och inkomster från verksamheten är oftast de största inkomstkällorna i en förening.Läs mera »

Verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplanen står det vilken verksamhet föreningen har planerat för ett visst år och i budgeten vilka inkomster och utgifter föreningen har för samma år.Läs mera »